(nr identyfikacyjny ZPL420000FZ0005PL)


Dla właścicieli  towarów i spedytorów, jedną z naszych głównych zalet jest to, że Euro Terminal posiada status strefy Wolnego Obszaru Celnego. Aktualne przepisy dotyczące funkcjonowania i składowania towarów, zarządzanego przez Euro Terminal WOC-u, są takie same jak w innych krajach Unii Europejskiej.

Oznacza to, że towar przebywający na WOC-u nie jest obciążony żadnymi podatkami bądź cłami. Należności celne pobierane są dopiero w chwili , gdy towar wyprowadzany jest z magazynów na obszar celny Unii Europejskiej

Firmy zagraniczne nie zarejestrowane w Polsce jak i z krajów trzecich mogą składować swoje towary na terenie WOC bez zgody Urzędu Celnego oraz bez zabezpieczenia celnego.

Składowanie towarów jest nie ograniczone w czasie, co oznacza możliwość późniejszej sprzedaży na rynku polskim, bądź krajów trzecich.

Dotyczy to również towarów tranzytowych. Import, przetworzenie towarów na WOC-u i dalszy ich eksport nie podlega opodatkowaniu. Generalnie każdy rodzaj działalności zgodnie z polskimi przepisami celnymi, może być prowadzony na WOC-u, wyjątkiem jest jedynie handel detaliczny.

WOC został ustanowiony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1994 roku w sprawie ustanowienia wolnego obszaru celnego w Świnoujściu (Dz.U. nr 94, poz. 448). Teren WOC obejmuje 46 ha i w całości położony jest w granicach morskiego portu w Świnoujściu.

 

Euro Terminal Sp. z o.o., 72-602 Świnoujście, ul. Jana Soltana 1, Tel: +48 91 321 65 11, Email: office@euro-terminal.com
(c) euro-terminal.com.pl